Great Divide Mountain Bike Route 2002
Route
Colorado
New Mexico
Gear
Info
Home

Fietsen

Voor het fietsen in de Rocky Mountains op onverharde wegen heb je goede mountainbikes nodig, het liefst met voorvering.
We hebben ter plaatse onze fietsen en achterrekjes gekocht. De prijzen zijn in de VS iets lager dan in Nederland. De Cannondale F500 met LX/XT onderdelen kostte 950 dollar. De eenvoudiger afgemonteerde Giant Yukon was 430 dollar. Dit type is in Nederland niet te krijgen. We zagen enkele keren mensen op de route die hun bagage in een Bob-trailer (aanhanger) vervoerden. Ze zeiden dat het erg goed beviel. Wij kozen ervoor om achterrekjes te monteren en onze Ortliebtassen te gebruiken. Op beide fietsen hadden we ook een kanotas achterop en een stuurtas. Het gewicht is hiermee natuurlijk niet echt goed verdeeld, maar door slechts het meest noodzakelijk mee te nemen ging het wel.
De fietsen hielden zich over deze 1250 kilometers goed, met uitzondering van een loszittende cranck en enkele lekke banden.

Kamperen

We hadden onze Birdland Ellips 390 tent meegenomen. Soms gebruikten we alleen de binnentent. Verder twee Thermarest Ultralight en slaapzakken. We hadden naast onze 4 bidons nog twee waterzakken van 8 en 4 liter. We gebruikten een MSR Whisperlite brander met daarin Coleman fuel. Koken deden we alleen als we geen voorzieningen waren tegengekomen onderweg. Koffie zetten hoort er voor ons wel elke dag bij.
De kampeerterreinen zijn alle eenvoudig. Informeer zo mogelijk bij rangers of er water beschikbaar is. De kampeerterreinen in Salida, Saguache, Del Norte en Abiquiu Lake hadden douches.

Kaarten

De kaarten van Adventure Cycling zijn ook te bestellen bij de Fietsvakantiewinkel. Ze bieden behalve een routekaart ook een beschrijving. Alles uiteraard in mijlen, zodat een fietscomputer ingesteld op mijlen wel handig is. De kaarten en de beschrijving zijn zeer nauwkeurig. We zijn nooit verkeerd gereden.

Voorzieningen onderweg

Op het gedeelte van de route dat wij reden kwamen we slechts twee serieuze dorpen tegen, Salida en Del Norte. Door van de route af te wijken kun je meer dorpen met voorzieningen aandoen. De overige plaatsjes op de route waren zo klein dat er hooguit een winkeltje of een eenvoudig restaurant was. De kaarten van AC geven daarover nuttige informatie.

Internet

In de VS hebben vrijwel alle bibliotheken gratis internetcomputers. Wij hebben onderweg onze webmail kunnen bijwerken in Salida en Del Norte en Abiquiu Lake (bij de Ghost Ranch).
>
endless dirtroads
gravel

detail

Bicycles

For bicycling in the Rockies on unpaved roads you need good mountain bikes, rather with front suspension. We bought new bicycles with racks in the US. The prices are a little bit lower than in the Netherlands. The Cannondale F500 with LX/XT parts costs $ 950. The Giant Yukon has cheaper parts and was $ 430. We saw a few times bikers on the route who carried their stuff on a Bob-trailer. They were very positive about that. We chosed for rear racks to be able to use our Ortlieb panniers. On these we carried both a canoe bag and a handlebar bag. This meant a not ideal distribution of the weight, but it worked out not too bad. The bicycles were OK during these tough 800 miles with exception of  a loose cranck and some flat tires.

Camping

We took our Dutch made Birdland Ellips 390. Sometimes we only used the inner tent. We also had two Thermarest Ultralights and sleeping bags. We had 4 water bottles and two water bags that contain 8 and 4 liter. We used a MSR Whisperlite for cooking. We only cooked when there were no restaurants. Every day we make coffee. The campgrounds are mostly very basic. Ask rangers if there is drinking water. The campgrounds in Salida, Del Norte and Abiquiu Lake had hot showers.

Maps

The Adventure Cycling Maps are also available outside the US. They contain a map with explanation from mile to mile. They are very accurate. We never went wrong.

Services

On this part of the route there are only two real towns, Salida and Del Norte. You can enter more villages with services by getting off the route. The other villages on the route are so small that you can expect only a simple store or restaurant. The AC maps give you all the information on services.

Internet

All libraries have free internet access. We checked our webmail in Salida, Del Norte and Abiquiu Lake (Ghost Ranch).
>
Top