Great Divide Mountain Bike Route 2002
Route
Colorado
New Mexico
Gear
Info
Home

11 augustus 

Het begin van onze route is op het vliegveld van Denver. De fietsen zijn gekocht in Boulder, in de buurt van Denver. Het is een Cannondale F500 en een Giant Yukon, beide met alleen voorvering. Alle bagage en tassen zijn meegenomen vanuit Nederland.
Omdat het vliegveld aan de oostkant van de stad ligt en de bergen westelijk, moeten we de eerste dag de hele stad door. Dat gaat eigenlijk heel gemakkelijk. Een deel van de route voert langs de South Platte River, waar fietspaden zijn aangelegd. We vormen met onze bagage een uitzondering tussen alle zondagtrimmers.
Hoewel onze fietsen nagelnieuw zijn krijgen we al 40 km een lekke band. Onderweg komen we langs een mexicaans restaurant en dat komt precies op tijd voor een welverdiende lunch. We zullen voorlopig niet al te veel moeite doen om zelf te koken.
Na 55 km houden we het voor gezien. Op een statepark camping net buiten de stadsgrenzen zetten we onze tent op.

 start in Denver
start at Denver Int. Airport

August 11

We started at Denver Int. Airport. We had bought new bicycles in Boulder. One is a Cannondale F500 and the other is a Giant Yukon, both with front suspension. All the packs and gear we had taken with us from the Netherlands.
Because the airport is in the eastern part of Denver and the mountains are west of town, we had to cross the whole city during the first day. That was rather easy. Part of the route leads us along the South Platte River, where bicycle lanes have been built. With our panniers we are real exceptions among all these Sunday bikers.
Despite our new bicycles, we get our first flat tire after 25 miles! We enter a Mexican restaurant for a well-deserved lunch. For the time being we won't spend much time with cooking. After 35 miles, we pitch our tent in a State Park campground just outside the city limits.

12 augustus

De volgende dag gaat het pas echt beginnen. We moeten in n dag over 80 km zo'n 1400 meter hoger komen. Denver (de mile high city) ligt op 1600 meter en de Kenosha Pass waar we weer een eenvoudige camping hopen te vinden ligt op 3000 meter. Vooral het eerste deel valt ons niet mee.  Maar we redden het en dat terwijl we toch geen training tevoren hebben gedaan. De route gaat over de US285, die over het algemeen behoorlijke vluchtstroken heeft en niet al te steil is. In het begin is er behoorlijk wat verkeer, maar dat wordt steeds minder naarmate de dag vordert. We gebruiken de Colorado Bicycling Map, een prachtige gratis kaart van de hele staat, gedrukt op kunsstof en met informatie over verkeersdrukte en breedte van de shoulder.
Zo'n hele dag klimmen kost grote hoeveelheden drinkwater. Gelukkig zijn er benzinestations en restaurants e.d. waar onze bidons kunnen worden bijgevuld. In Bailey vonden we een chinees restaurant voor de lunch. Het kampeerterrein boven op de pas is primitief (wel een pomp voor drinkwater) en koud.

Kenosha Pass
eerste pas / first pass

August 12

The next day the real work starts. We need to gain 4,500 feet over 50 miles from Denver, the mile high city to the Kenosha Pass at 10,000 feet. Especially the fist part is not easy. But we made it all the way, although we did not exercise. This is not yet the GDMBR. We take the US285 to get on our route. This road has good shoulders and is not too steep. Traffic gets less as the day goes by. We use the Colorado Bicycling Map, a great free map, printed on a kind of plastic. It contains information about shoulders and how busy the roads are. A whole day of climbing forces you to drink a lot. It is easy to refill our bottles at gas stations and restaurants. In Bailey, we found a Chinese restaurant for our lunch. The campground on top of the pass is primitive (but there is a pump) and cold.

13 augustus

Naar beneden rijden vroeg in de ochtend is op deze hoogte geen pretje, maar vrij snel doet de zon weer zijn werk. Ter hoogte van Como komen we op de eigenlijke Great Divide Mountainbike Route en komen we op onverharde wegen. Het eerste traject tot Hartsel is niet al te moeilijk en we zijn al met lunchtijd op de plaats van bestemming. Hartsel ziet zwart van de bisons die daar worden gehouden en het restaurant serveert dus...buffaloburgers.
Er is geen camping, maar wel huisjes die verhuurd worden. Niet goedkoop maar wel comfortabel. Afstand:  79 km.

 coffee break
koffiepauze / coffee break
log cabin
log cabin in Hartsel

August 13

It is not fun to descent so early in the morning on this altitude, but the sun does his job soon after we start. At the intersection at Como we enter the real Great Divide Mountain Bike Route and for the first time unpaved roads. The first section to Hartsel is not very tough and we have reached our destiny for this day by lunchtime. Hartsel looks black because of hundreds of buffalo's, so the restaurant serves ... buffalo burgers.
There is no campground, but there are log cabins for rent. Not affordable but comfortable. Distance 50 miles.

14 augustus

Wat zwaarder en verder dan gisteren en aan het eind van de dag ook tegenwind. De hele dag nu gravel en behoorlijk forse klimmetjes.
Het laatste stuk naar Salida (spreek uit selaida) gaat bergafwaarts naar een wijds dal. In Salida is alles te vinden, zelfs een Wal-Mart. Net daar tegenover vinden we een comfortabele camping. Afstand: 93 km.

washboard road washboard gravel 

August 14

It is a heavier and longer day than yesterday and by the end of the day we also get headwind. The whole day we have gravel roads and tough climbs. The last section to Salida goes down into a broad valley. Salida has everything, even a Wal-Mart. Just opposite it, we find a comfortable campground. Distance: 58 M.

15 augustus

Er staat ons een forse klim te wachten, zo blijkt uit de kaart van Adventure Cycling. We moeten weer naar ruim 3000 meter. Deze werkelijk voortreffelijke kaarten geven je zoveel informatie dat er niet veel te raden overblijft over de route.
 
De route over de Marshall Pass gaat via een voormalige spoorlijn, zoals die nog veel te vinden zijn in Colorado.  Dat heeft als voordeel dat er nergens steilere hellingen zijn dan 4%.  Ook in landschappelijk opzicht is dit n van de hoogtepunten van onze fietsroute. We komen op dit traject ook heel wat fietsers tegen die de pas als dagtocht doen. In de ochtend nog komen we langs O'Haver Lake, met een idyllisch gelegen kampeerterrein. 
Helaas laat ons schema niet toe hier te overnachten.
 
Zonder al te veel moeite bereiken we de pashoogte en dalen we langs een spectaculaire reeks van  beverdammen langzaam weer af tot we in een klein dorpje komen, Sargents.
 
Er is hier maar n restaurant, dat helaas gesloten blijkt. De benzinepomp annex winkel en de drie eenvoudige kamers, alles van dezelfde eigenaar, blijken gelukkig wel open. We nemen een kamer en bereiden met de schaarse artikelen die in de winkel te krijgen zijn een eenvoudige maaltijd en we hebben zelfs nog wat kunnen vinden om morgen weer te kunnen koken, want morgen komen we niet meer in de bewoonde wereld. Afstand: 60 km.

O'Haver Lake scenic o'Haver Lake
Marshall Pass Marshall Pass
beverdam beverdam / beaver dam

August 15

The Adventure Cycling map promises a huge climb up to over 10,000 ft. These excellent maps supply so much information that there is no need for guesses about the route.

The route through the Marshall Pass is on one of the many former railroad tracks in Colorado. The advantage is that the climbing is never more than 4%.
The scenery on this section is one of the highlights of the whole route. We meet many bikers who do this for daytrip. In the morning, we come by Lake O'Haver with a nice campground. Unfortunately, it does not fit in our schedule to camp here.

With not to much effort we reach the pass and ride down along spectacular series of beaver dams until we reach the very tiny village of Sargents.

There is only one restaurant but it is closed. The gas station with store and the three rooms, all owned by one man appear to be open. We take a room and prepare a simple meal with the few articles that are for sale in this store. We even have found something to eat for the next days, because we will leave civilization for at least one day.
Distance: 38 M.

15 augustus

We zijn inmiddels gewend aan het fietsen, maar nog niet aan de grote temperatuurverschillen. Overdag is het lekker om met blote voeten in sandalen te fietsen. Als je dat 's ochtends doet net bij zonsopkomst blijkt dat helemaal niet lekker te zijn. Toen we op thermometer keken bleek het 0 graden celcius te zijn. Geen wonder...
 
Ook deze dag staat ons weer een fikse pas te wachten, namelijk de Cochetopa Pass. Deze blijkt wel wat lastiger zijn dan de vorige. Bovendien geeft onze planning aan dat we twee keer moeten overnachten op een primitief kampeerterrein waarvan we niet kunnen achterhalen of er drinkwater is. Hoewel we waterzakken hebben en in totaal 16 liter mee kunnen nemen, is dat voor het overbruggen van twee en een halve dag erg krap.  Een filter hebben we niet, wel zuiveringstabletten (maar die geven een onprettige smaak). We bereiken de Cotchetopa Pass en vrij snel daarna komt onze eerste overnachtingsplek. Er staat nog een tent en de eigenaren geven ons wat water (ze zitten zelf ook vrij krap).
Er is ook een minuscuul bronnetje, dat we als "douche" gebruiken en we vullen een bidon met dit water met daarin een tablet. We zien ook nog een stel dat ook een deel van de Divide Route doet. Ze hebben echter een hoger tempo dan wij en doen langere dagetappes. Afstand: 80 km.

cotchetopa pas  Cochetopa Pass

August 15

We have adapted to bicycling, but not to the great differences in temperature. During the day it is nice to peddle barefoot in sandals. But if you do that early in the morning at sunset this is not the right choice. As we watched the thermometer, it appeared to be 32 F. That explains a lot.

This day we had to ride a tough pass again, the Cochetopa Pass. This one is not as easy as the one before. Besides the maps tells us we need to sleep on two primitive campgrounds, but we cannot figure out if there is drink water or not. Almost 4 gallons in our bottles and water bags is what we can take with us, but it is not enough for two and a half days. We don't have a water filter. We do have purifying tablets but they give an awful taste.
We reach the Cochetopa Pass rather quickly and soon after we come to our first campground. There is couple camping there but they ran out of water too.
We make use of a very small spring to make a "shower" and we fill a bottle adding a tablet.
We have seen here another couple that rides also the Divide Route, but they do it faster with longer daily distances.
Our distance for this day: 50 M.

16 augustus

De volgende dag besluiten we toch van de route af te wijken en naar Saguache te fietsen. Daar zijn allerlei voorzieningen, zoals winkel, restaurant en camping. We nemen echter niet de asfaltweg, maar een omweg via gravelwegen. Met enige moeite kunnen we de juiste weg vinden, nu we niet van de kaart van Adventure Cycling gebruik kunnen maken.
De camping in Saguache (spreek uit: Sewatsj) is simpel en slecht onderhouden. We moeten zelf het toiletgebouwtje schoonmaken want dat was zeker twee weken niet meer gebeurd. Er staat niemand anders tot een paar uur later een fietser verschijnt. Nadat hij zijn tent opgezet heeft, raken we met hem aan de praat. Hij heet Gary, is 67 en maakt een rondtoer door Colorado via asfaltwegen. De komende uren maken we kennis met zijn verhalen. Hij is een echte spraakwaterval. Hij heeft al in heel wat landen gereisd en ook gefietst, onder andere in Nederland. Afstand vandaag: 61 km.

Gary (middle) Gary (middle)

August 16

Next day we decide to get off the route and to ride to Saguache. There we will have stores, restaurants and a campground. We don't take the highway, but all kinds of dirt roads. With some effort we find our way since we cannot use the Adventure Cycling map this time.
The Saguache campground is simple and not well maintained. First we clean the bathrooms, which has not been done for at least 14 days. There is nobody else until after a few hours another cyclist comes down the campground. After he has pitched his tent, we talk with the man. His name is Gary, he is 67 and he is doing a Colorado loop on paved roads. The next hours we get to know him by his stories. He is really talkative. He has ridden his bicycle in many countries, even in the Netherlands. Distance: 38 M.

17 augustus

Wij fietsen vandaag met Gary naar Del Norte. Eerst een stuk over de US 285 en daarna via gravelwegen naar La Garita en Del Norte. Inmiddels laat de Cannondale alarmerende geluiden horen ter hoogte van de trapas. Met eigen gereedschap lukt het niet om dat geluid er uit te krijgen. Het plaatselijke cafeetje in La Garita heeft heerlijke taart en we praten lang met de lokale gasten. Deze raken even uitzinnig als het gaat regenen. Want de droogte is het gesprek van de dag. Helaas voor hen en gelukkig voor ons duurt de bui nog geen 5 minuten. We eten 's avonds met z'n drien in Del Norte en vertellen nog meer fietsverhalen aan elkaar. Afstand: 63 km.

endless dirtroads
down to Del Norte

August 17

We cycle today with Gary, first a section of the US285 and then on unpaved roads to La Garita and Del Norte. The Cannondale starts making bad noises in the bracket. With our tools it is not possible to fix it. The local bar in La Garita serves delicious home made pie and we have long talks with the locals. They  get of of their mind when it starts raining, because the ongoing dryness is the talk of the day. Unfortunately for them, but lucky for us, the shower stops after only 5 minutes. We have diner with the three of us in Del Norte while telling more bicycle stories. Distance: 39M.

18 augustus

Gary heeft zich voorgenomen een tattoo te laten aanbrengen en Del Norte heeft zowaar een tattooshop. Hij wil daarna zijn weg vervolgen in zuidwestelijke richting, naar Pagosa Springs. Wij moeten een fietsenmaker hebben en die blijkt er nu juist weer niet te zijn in Del Norte. We nemen daarom nog een asfaltomweg, naar Alamosa. Onze wegen gaan derhalve uit elkaar.
Na het bezoek aan de fietsenmaker gaan we tegen de wind in verder naar Antonito, weer over de US285. Zeven km verderop vinden we een fraaie camping. Afstand: 113 km.

 camping Antonito
camping Antonito / campground

August 18

Gary had in mind to get a tattoo and Del Norte appears to have a tattoo shop. He intends to ride on to the west, to Pagosa Springs. We need a bicycle repair shop, which is not in Del Norte. We make a detour to Alamosa. So we seperate here.
After visiting the bike shop we go on with headwind to Antonito, again by the US285. After another 4 miles we find an exellent campground. Distance: 71 miles.

19 augustus

Na nog eens 50 km asfalt komen we weer op de route van de Great Divide. We klimmen verder naar de La Manga Pass, die ook bijna 3000 meter hoog is. We worden tot stoppen gebracht door twee mannen in een auto, die ons willen voorzien van voedsel en drank. Het blijken een soort ambulante klusjesmannen te zijn die het land doorgaan op zoek naar aangenomen werk.  Na hun bananen en thee zetten we de afdeling in en dan blijkt dat we precies op tijd zijn om te zien hoe de stoomtrein van de Cumbres and Toltec Railroad op de lijn Antonito - Chama een grote lus door het dal maakt.
Daarna komt de grenspassage met New Mexico en moet er nog veel geklommen worden voor we aankomen bij een eenvoudig kampeerterreintje zonder voorzieningen. Onderweg zag het er al steeds dreigend uit, maar als de tent staat komt de onvermijdelijke onweersbui toch over ons heen. De eerste en enige deze vakantie. Afstand: 80 km.
Lees verder: New Mexico
trein / train Cumbres and Toltec Railroad
engine

August 19

After another 30 miles on paved road we enter again the Great Divide. We climb to the La Manga Pass, which is almost 10,000 ft. Two guys in a car force us to stop. They like to supply us with food. They appear to be traveling workers who try to find jobs all over the country. After their bananas and tea we are descending into the next valley. It is just in time to see how the old train of the Cumbres and Toltec Railroad on the line Antonito - Chama makes a big bend through the valley.
After that we cross the New Mexican border. We need to climb much before we reach a very basic campsite, without water. The sky had turned threatening and just after our tent was ready the inevitable thunderstorm came over us. It was the first and only one this vacation. Distance: 50M.
Read more: New Mexico
Top